6936595603 6946884799, 6948180575 Παρνασσού 2, Λάρισα 41335 g.halepis84@gmail.com